Archive by Author

Een kijkje achter de schermen bij de calculatie afdeling

5 Dec

Om zoveel mogelijk ervaring op te doen tijdens mijn stage wilde ik me graag verdiepen en meelopen met de verschillende afdelingen die aanwezig zijn bij Huybregts Relou. Zo ook bij de afdeling calculatie. Tijdens mijn stage loop ik mee met werkvoorbereiders. Mijn werkzaamheden bestaan onder anderen uit het spiegelen (vergelijken) van offertes en deze dan aan de hand van de werkbegroting vergelijken. Tijdens het opstellen van de spiegels vroeg ik me af waar al deze informatie vandaan kwam die ik terug las in de werkbegroting. Tijdens het spiegelen was het vanzelfsprekend dat de werkbegroting erlangs werd gelegd en dat er werd gekeken of deze prijzen die onderaannemers aanboden in de buurt lagen van de bedragen in de werkbegroting. Maar waar kwamen al deze cijfers en informatie vandaan? Tijdens mijn week op de calculatie afdeling ben ik hier proberen achter te komen.

Toen ik om 08:00 op de afdeling calculatie aankwam stond er een computer voor me klaar met daarbij een liniaal, rekenmachine, potlood en allemaal verschillende kleuren stiften. Onder het genot van een kopje koffie vertelde Marcel van Moorsel mij wat de stappen zijn die doorgelopen moeten worden om tot een prijsvorming te komen. Dat het lastig was om een begroting op te stellen was me al wel duidelijk. Maar dat er zoveel bij kwam kijken had ik niet verwacht. Het programma waar alle werkbegrotingen en inschrijfbegrotingen in worden gecalculeerd is Ibis Trad 6.52. Hierin is een moederbegroting gemaakt waar alle onderdelen die voorkomen in de bouw staan vermeld. De onderdelen uit de moederbegroting zijn gesplitst in de verschillende soorten en afmetingen waar een bijbehorende prijs aan hangt. Door middel van de gegevens uit de moederbegroting kunnen verschillende begrotingen worden opgesteld.

Bij het opstellen van een inschrijfbegroting begin je bij het doorspitten van het bestek en de tekeningen die een opdrachtgever aanlevert. Hier staan al de wensen en eisen voor het bouwproject in. Aan de hand van deze stukken wordt …. Lees verder op onze nieuwe blogsite

Advertenties

Studenten maken kennis met renovatieproject

20 Nov

Toen ik aan mijn opleiding  Bouwmanagement en Vastgoed op de Avans Hogeschool in Tilburg begon vond ik het moeilijk om me voor te stellen hoe alle werkzaamheden en producten die ik op school tegen kwam uitgevoerd werden op de bouwplaats. Tijdens mijn eerste jaar merkte ik dat andere studenten met hetzelfde probleem worstelden. Ik ben er achter gekomen dat voor wat meer technische opleidingen hier een oplossing voor is bedacht.  Om een beter beeld te vormen voor eerstejaars studenten is de bedrijven oriëntatiedag in het leven geroepen.

Hoe ik dit weet? Huybregts Relou heeft ook aan de bedrijven oriëntatiedag deelgenomen en hebben aan mij gevraagd of ik een presentatie voor 16 eerstejaars bouwkunde studenten van de Avans Hogeschool wilde geven. De vraag was om in mijn presentatie te vertellen over mijn ervaringen in de bouw die ik tijdens mijn stage heb opgedaan. Gedurende de bedrijven oriëntatiedag kregen de studenten de kans om meer te weten te komen over het renovatieproject in Budel- Schoot waar in opdracht van wooncorporatie WoCom Someren nu  bij 32 woningen het dak en de gevel gerenoveerd worden door Huybregts Relou.

Resultaat renovatie Budel-Schoot

Resultaat renovatie Budel-Schoot

De studenten werden ontvangen in een van de gerenoveerde woningen waar  ze tijdens een presentatie van verschillende medewerkers van Huybregts Relou informatie kregen over wat Huybregts Relou als aannemersbedrijf doet in de bouwsector. Maar ook wat het renovatieproject in Budel-Schoot inhield. Tijdens deze presentatie konden de leerlingen vragen stellen aan André Peters (uitvoerder), Mark van Diessen (projectleider), Jurgen van de Ven (hoofd productie), Inge van de Sande (medewerkster P&O) en aan mij (Stagiaire).  Na de presentatie werd er een rondje door de wijk gelopen om een kijkje te nemen bij de woningen die al gerenoveerd waren en bij een aantal woningen waar ze volop bezig waren.

Wat een renovatie altijd uitdagend maakt is dat je te maken hebt met bewoners. Er zijn verschillende oplossingen om ervoor te zorgen dat de bewoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden om hun heen. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van tijdelijk onderdak in een andere woning. Maar tijdens deze renovatie is ervoor gekozen om de renovatie uit te voeren terwijl de bewoners in hun woning blijven wonen. Dan moet er natuurlijk … Lees verder op onze nieuwe blogsite

De ontwikkeling van een Woondroom

22 Okt

Om van locatie A naar bestemming B te gaan heb je wegen nodig. Flora en fauna zijn een must voor een mooie leefomgeving, om hiervan te kunnen genieten zijn fiets- en wandelroutes in het leven geroepen. Daarnaast zijn plekken waar buiten gespeeld kan worden belangrijk voor een goede sfeer in een dorp. Er zijn verschillende aspecten die een woongebied aantrekkelijk maken voor bestaande en mogelijke nieuwe bewoners. Iedereen heeft zo zijn eigen woondroom. Hoe de ideale woondroom er van de bewoners van Providentia uit ziet hebben ze duidelijk omschreven door middel van verschillende tekeningen.

Huybregts Relou als aannemer, Satijnplus architecten en Kempenhaeghe zijn samen bezig om deze woondroom op het Providentia terrein in Sterksel uit te laten komen. Op 9 oktober is het officiële startsein gegeven voor de bouw van verschillende zorgclusters. Een onderdeel van de opening was de onthulling van de woondroom tekeningen die gemaakt zijn door de bewoners van Providentia, die gepresenteerd worden aan de bouwhekken van de bouwplaats in Sterksel.

Het bouwen van nieuwe woningen is niet alleen het invullen van een gebied met mooie gebouwen. Er moet ook een ontwerp gemaakt worden voor de inrichting van de openbare ruimte. Er zullen namelijk nieuwe wegen komen, die samen dienen te vloeien met de bestaande wegen. Ook zijn er verschillende veranderingen in de natuur nodig. Op sommige plekken worden er een aantal bomen gekapt maar daarvoor in de plaats wordt er een stukje natuur op een andere locatie aangelegd.

Op het moment zijn verschillende partijen druk bezig op het Providentia terrein. Er worden wegen opengebroken, bomen gekapt en riolering geplaatst. Deze elementen samen zorgen voor een aantal blokkeringen. Maar uiteindelijk komt er een mooi geheel voor terug. Het Providentia terrein is een kloostercomplex dat omringt wordt door een landschappelijke en een natuurlijke structuur door verschillende beboste gebieden en open ruimtes. Om de groenstructuur te behouden is er een groenplan opgezet. Hierin is rekening gehouden met de speciale doelgroep die zich in het dorp gaat vestigen. Bij het realiseren van een bepaald karakter is een hoge sociale veiligheid erg belangrijk. Vanaf 1 januari 2008 is de wet gemeentelijke watertaken van kracht gegaan. Dit houd in dat de voorkeursvolgorde voor het afvoeren van vuil- en hemelwater is veranderd. De afvoer wordt gescheiden aangelegd zodat het vuil- en hemelwater niet meer samen komt in de riolering. Om het hemelwater af te voeren wordt er een wadi aangelegd in het gebied. Een wadi ziet er bij ‘droog weer’ uit als een laagte. Bij regen wordt deze laagte gevuld met water dat langzaam de bodem inzakt. Ze dienen vooral voor het afvoeren van overtollig hemelwater. Ook helpt een wadi mee aan een natuurlijk beeld in het gebied.

De aanleg en de verandering van de bovenstaande elementen zorgen natuurlijk voor verwarring bij de bewoners van Providentia. Maar ook ontstaat er tijdelijk een andere sfeer in de omgeving. Al deze aanpassingen zijn nodig om het uiteindelijke doel van Kempenhaeghe te behalen, de ultieme woondroom uit te laten komen. De woondroom om een prachtig nieuw dorp te creëren op het Providentia terrein waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking samen kunnen wonen en leven.

De woondroom van de bewoners van Providentia

Van kantoor naar de keet, zorgterrein Providentia

7 Okt
Bouwkeet Sterksel

Bouwkeet Sterksel

Beginnen op het kantoor of op de bouwplaats zijn twee grote verschillen, althans zo ervaar ik dat. Onderweg naar kantoor denk je aan je werkzaamheden die je die dag wilt gaan verrichten. Een aantal telefoontjes tussendoor met een aantal vragen veranderen je werkschema soms een beetje. Maar op de bouwplaats kunnen er meteen vragen aan je gesteld worden. Hierdoor kan er ook veel sneller antwoord gegeven worden en kan er sneller naar oplossingen worden gekeken. Maar ook kan er makkelijker naar de bouwplaats gekeken worden voor afmetingen en/of mogelijke problemen waar je tegenaan zou kunnen lopen die je vanaf het kantoor natuurlijk niet zou kunnen zien. 

‘Met andere woorden alle antwoorden liggen op de bouwplaats binnen handbereik’.

Bij grotere projecten kiezen de werkvoorbereiders ervoor om in de bouwkeet op de bouwplaats te gaan werken. Werkvoorbereiders kunnen nu rechtstreeks samenwerken met de uitvoerder(s). Dit is ook het geval bij de projecten waar ik aan mee mag helpen. Ik zit nu twee weken in de bouwkeet op het Providentia terrein en mijn eerste indruk van de bouwkeet is dat het gezellig is en erg functioneel. Wij zitten nu met vier man in de bouwkeet in Sterksel. Dat zijn René Gevers (hoofduitvoerder), Cas Janssen (werkvoorbereider), Kadir Ugur (werkvoorbereider) en ik als stagiaire.

Bouwplaats Providentia

Bouwplaats Providentia

Op de bouwplaats is het bedrijf A. Jansen b.v. nog bezig met de grond verbetering. Vanaf eind week 41 zal de bouw gaan starten en zal het een stuk drukker worden op de bouwplaats. Dan is het natuurlijk een komen en gaan van busjes, vrachtwagens en bouwlieden. Zoals ik in mijn vorige blog al aangaf (Mijn ontdekkingsreis door de bouw) mag ik mee helpen met twee verschillende projecten. De bouwkeet waar ik het over heb staat bij het herontwikkelingsproject Providentia. Maar deze is op loopafstand van de VSO School waar Huybregts Relou nu ook aan het bouwen is. Beide bouwprojecten bevinden zich op het zorginstellingterrein van Kempenhaeghe. De leerlingen van de VSO school zitten nu tijdelijk in een noodschool. Deze noodschool bevindt zich tegenover het bouwterrein van het herontwikkelingsproject Providentia.

Bij ieder bouwproject moet er natuurlijk rekening gehouden worden met de omgeving op het gebied van overlast en veiligheid. Maar nu bevindt het bouwterrein zich in het midden van het studie- en leefgebied van cliënten van Kempenhaeghe. Het belangrijkste onderdeel van deze bouw is dat de cliënten zo weinig mogelijk prikkels krijgen door de bouw en nog rustig rond kunnen lopen in het gebied van Providentia. Door prikkels kunnen de cliënten een mogelijke epileptische aanval krijgen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen heeft Huybregts Relou samen met Kempenhaeghe gekeken wat de meeste prikkels veroorzaakt bij de cliënten en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Een van de eerste aandachtspunten was om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen van de bouwprojecten zich konden inleven hoe het voor de cliënten van Kempenhaeghe is om zoveel veranderingen mee te maken. En om uit te leggen hoe iedereen hier het beste mee om kan gaan. Zo werden er een aantal regels opgesteld. Het bouwverkeer rijdt allemaal stapvoets over het terrein en verleend iedereen voorrang. En het bouwterrein mag niet toegankelijk zijn voor bewoners. Dit wordt gedaan door middel van hekken rondom de bouw en de wegen naar de bouw waar het bouwverkeer gebruik van maakt. Dit omdat de cliënten niet altijd in de gaten hebben wat er gaande is op de bouw of waarvoor ze op moeten letten. Ook is muziek op de bouw niet toegestaan. In de bouwkeet hangen deze regels om iedereen eraan te herinneren wat belangrijke aandachtspunten zijn.
De bewoners worden ook geïnformeerd wat er allemaal gebeurd op de bouw. Iedere twee weken krijgen de medewerkers een briefing over de planning en werkzaamheden over de infra-werkzaamheden en de bouwwerkzaamheden rondom de eerste zorgclusters. Deze informatie wordt vervolgens aan de cliënten uitgelegd. Hierdoor weten ze wat de vrachtwagens aan het vervoeren zijn en wat er allemaal gebeurt op de bouwplaats.

Er wordt van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de cliënten niet te veel gestoord worden in hun dagelijks leven en om een mooie nieuwe woonomgeving voor ze te creëren waar ze nog jaren plezier van hebben.

Mijn ontdekkingsreis door de bouw

24 Sep
Kantoor Huybregts Relou te Son

Kantoor Huybregts Relou te Son

Als je rondkijkt in de bouwsector kom je bijna geen vrouwen tegen, waarom is dat? Toen ik begon met studeren was een bouwopleiding ook niet een van de eerste studies waar ik aan dacht. Meiden in het algemeen kiezen vaak voor een opleiding zoals communicatie, verpleegkundige of psychologie. Zelf heb ik na de middelbare school voor de opleiding communicatie gekozen samen met een hoop andere meiden. Gedurende mijn opleiding heb ik stage gelopen bij een woningbouwcorporatie en ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de bouwsector. Vanaf dat moment wist ik meteen dat mijn volgende studie, een opleiding in de bouwsector zou gaan worden.

Ik zal mij aan jullie voorstellen ik ben Mandy Helmhout, 20 jaar oud en ik woon in Son en Breugel. Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed op de Avans Hogeschool in Tilburg. Het komende half schooljaar loop ik stage bij Huybregts Relou. Tijdens deze stage wil ik mij vooral oriënteren en zoveel mogelijk meekijken bij verschillende onderdelen in de bouwsector. Gedurende mijn stage loop ik mee met het gezellige werkvoorbereiders duo Cas Janssen en Kadir Ugur. Tijdens mijn stage mag ik mee helpen met twee projecten. Beide projecten bevinden zich op het terrein van Stichting Kempenhaeghe in Sterksel.

Herontwikkeling Providentia
Er worden zes zorgclusters gebouwd en diverse marktwoningen. Voor degene die niet bekend is met Kempenhaeghe, deze stichting heeft een expertisecentrum gevestigd in Sterksel waar kinderen en volwassenen gediagnosticeerd en behandelt worden met een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze problemen kunnen er voor zorgen dat de cliënten niet zelfstandig kunnen wonen en studeren. Op het instellingsterrein van Providentia zijn woningen waar deze cliënten onder toezicht en begeleiding kunnen wonen. Doormiddel van een herontwikkelingsproject wordt het instellingsterrein omgebouwd naar een compleet nieuwe woongemeenschap. Waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking samen kunnen wonen en leven.

VSO School
Het andere project waar ik aan mee mag helpen is de bouw van de nieuwe VSO school de Berkenschutse in Sterksel. Deze school is een Voortgezet Speciaal Onderwijs voor kinderen tussen de 12 en 21 jaar. Deze kinderen hebben epilepsie en/of een verstandelijke beperking. Dit wordt dus niet een gewone reguliere school, hier worden extra voorzieningen aangebracht. De bouw van de school is gestart na de bouwvak van dit jaar en wordt in januari 2014 opgeleverd. Het is dus een project dat in een korte tijd wordt gebouwd. In mijn stageperiode kan ik van het begin tot het eind meekijken hoe dit project gerealiseerd gaat worden.

Na een paar weken op kantoor te hebben gewerkt aan de bovengenoemde projecten merk ik wel dat ik mij niet alleen red met de kennis die ik tot nu toe heb van mijn eerste jaar Bouwmanagement en Vastgoed. Ik heb het geluk dat ik overal aan mee mag helpen zoals tekeningen controleren, offertes aanvragen, deze vervolgens spiegelen en mag deelnemen aan project- en bouwvergaderingen. Iets waar ik nog veel over kan leren zijn de bouwkundige aspecten van de bouw. Een vooropleiding bouwkunde zou handig zijn geweest, maar het is natuurlijk onmogelijk om alles al te weten. Tijdens mijn stageperiode probeer ik daarom veel vragen te stellen om zoveel mogelijk te leren van de mensen in het vak. Iedere dag leer ik nog steeds nieuwe dingen en dat vind ik het leukste gedeelte van stagelopen. En natuurlijk ook de mogelijkheid om overal een keer een kijkje te kunnen nemen.

Door middel van deze blog wil ik jullie meenemen tijdens mijn ontdekkingsreis door de bouw. Zelf weet ik nog niet welke richting ik precies op wil in de bouw maar daar ga ik tijdens deze stage zeker achter komen, daar heb ik het volste vertrouwen in.