Schematisering- en Analysetechnieken voor het gunningtraject

7 Nov

Zoals ik in mijn vorige blog al verteld heb ben ik aan het onderzoeken hoe bij Huybregts Systeembouw en hun ketenpartners informatie binnenkomt, bekeken en verwerkt wordt. Dit heeft tot nu toe een hele hoop vol gekrabbelde A4’tjes opgeleverd en de volgende stap is het inzichtelijk maken van deze resultaten. In dit blog wil ik daarvoor wat schematisering- en analysetechnieken toelichten die ik daarvoor ga gebruiken.

De informatiestromen die ik aan het onderzoeken ben hebben te maken met het gunningtraject van een project van Huybregts Systeembouw. Tijdens dit traject wordt één van de woningconcepten projectspecifiek ….Lees verder op onze nieuwe blogsite

Advertenties

Het stellen van de juiste uitvraag, een flinke worsteling!

2 Nov

Sinds de introductie van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 wacht ons als branche een hoop verlichting in de administratieve rompslomp omtrent het geven van antwoord op de preselecties en tenders van nieuwe werken. Dat was in ieder geval één van de redenen waarom dit nieuw reglement ooit is bedacht. Helaas is dit nog niet bij alle uitvragen het geval. Op zich ook niet vreemd omdat vernieuwing ook onzekerheid heeft en een nieuwe leercurve bevat. Te vaak maken we het nog mee uitvragende partijen niet goed weten hoe ze een vraag in de markt kunnen zetten en aanbieder zitten vaak met de handen in het haar om hierop het best passende antwoord te geven. 

Wosteling

Enkele voorbeelden;

    1. Een vragende partij geeft in de leidraad van een nieuw te bouwen werk aan een zeer hoge ambitie op het gebied van duurzaam inkopen te hebben. Bij het bekijken van de doelstellingen op de website van deze organisatie blijkt inderdaad dat ze duurzaamheid, op een duurzame manier inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben. Op zich niets mis mee als een opdrachtgevende partij naast de minimum criteria hier extra aandacht voor heeft. Ware het niet dat de uiteindelijk geselecteerde partijen geen van alle MVO, ISO-14001 of gelijkwaardig gecertificeerd zijn, en ze allen buiten een straal van 75km+ van de plaats van het werk gevestigd zijn. Ik vraag me dus ook hardop af of de visie welke op zich erg goed is uiteindelijk ook wordt vertaald naar de juiste partij voor het juiste werk.
    1. Een gemeente stelt een uitvraag …. Lees verder op onze nieuwe blogsite

Waarom we Zwarte Piet niet meer nodig hebben, in de bouw.

24 Okt

Deze week hebben we allemaal wel gehoord of gelezen dat het voortbestaan van Zwarte Piet in Nederland bedreigd wordt. Aangezien iedereen zijn of haar, al dan niet gefundeerde, mening geeft over dit thema wil ik dat hier graag ook doen, maar dan over zwartepieten in de bouw.Zwarte Piet op de bouw

In mijn vorige blog heb ik beschreven wat ik bij Huybregts Systeembouw allemaal over conceptueel bouwen heb geleerd en hoe ik dat in relatie zie tot het hedendaagse onderwijs. Een belangrijk onderdeel van conceptueel bouwen is het project overstijgend samenwerkende netwerk.  Dit wordt opgebouwd door bij verschillende projecten steeds met dezelfde ketenpartners samen te werken.

Door deze terugkerende samenwerking weten partners wat ze aan elkaar hebben en hoe ze met elkaar om moeten gaan. Op deze manier wordt geprobeerd om van 1 en 1 meer dan 2 te maken. Beter gezegd, zo worden de kwaliteiten van de afzonderlijke ketenpartners gecombineerd om tot een beter product te komen dan ze los van elkaar kunnen realiseren.

Essentieel voor deze samenwerking is vertrouwen. Je moet je partner kunnen vertrouwen en ervan uit kunnen gaan dat hij het beste met je voor heeft. Eventuele problemen moet je samen op proberen te lossen en de winst, maar ook eventuele tegenvallers, moet men met elkaar delen.

Dit is behoorlijk anders dan hoe de traditionele bouw met onderaannemers omgaat. In de meeste gevallen worden tegenvallers hierbij zo snel mogelijk in andermans schoenen geschoven zodat die de problemen op kan lossen en zijn mogelijke winst kan vergeten.

Als we kijken wat de betekenis is van het woord zwartepieten (zwartepieten; voortdurend elkaar de schuld proberen te geven.) zien we dat dit een aardige omschrijving is van hoe de traditionele bouw werkt.Wijzende Vingers

Deze manier van met elkaar omgaan zorgt er echter voor dat niet alleen de partij bij wie de tegenvaller komt te liggen benadeeld wordt maar ook de andere partijen gaan hierdoor nadelen ondervinden. Je gaat immers niet meer samenwerken met iemand die alle problemen in andermans schoenen schuift en niet wil proberen samen tot een oplossing te komen.

Om deze gedragsverandering in de samenwerking te realiseren is dus vertrouwen nodig en hoe kun je beter vertrouwen kweken door openheid te geven in je handelen. In plaats van het verstoppen van calculatie en alleen een prijs doorgeven moet men van inkoop tot verwerking openheid geven. Dat dit nog niet soepel gaat is niet verwonderlijk, omdat bedrijven vanzelfsprekend bang zijn dat deze info misbruikt wordt.

De komende weken ga ik onderzoeken hoe bij ketenpartners informatie bekeken en verwerkt wordt. Niet alleen vanuit de aannemer Huybregts Systeembouw die zichzelf onder andere als procesmanager ziet, maar ook vanuit de ketenpartners die waarschijnlijk allemaal hun eigen manier van informatie verwerken hebben. Hiermee ga ik proberen eraan bij te dragen dat het vertrouwen nog meer groeit zodat deze samenwerkingen een mooie toekomst tegemoet gaan en de traditionele manier van samenwerken in de bouw verleden tijd is. Hopelijk geldt dit binnenkort niet voor onze vertrouwde Zwarte Piet.

De ontwikkeling van een Woondroom

22 Okt

Om van locatie A naar bestemming B te gaan heb je wegen nodig. Flora en fauna zijn een must voor een mooie leefomgeving, om hiervan te kunnen genieten zijn fiets- en wandelroutes in het leven geroepen. Daarnaast zijn plekken waar buiten gespeeld kan worden belangrijk voor een goede sfeer in een dorp. Er zijn verschillende aspecten die een woongebied aantrekkelijk maken voor bestaande en mogelijke nieuwe bewoners. Iedereen heeft zo zijn eigen woondroom. Hoe de ideale woondroom er van de bewoners van Providentia uit ziet hebben ze duidelijk omschreven door middel van verschillende tekeningen.

Huybregts Relou als aannemer, Satijnplus architecten en Kempenhaeghe zijn samen bezig om deze woondroom op het Providentia terrein in Sterksel uit te laten komen. Op 9 oktober is het officiële startsein gegeven voor de bouw van verschillende zorgclusters. Een onderdeel van de opening was de onthulling van de woondroom tekeningen die gemaakt zijn door de bewoners van Providentia, die gepresenteerd worden aan de bouwhekken van de bouwplaats in Sterksel.

Het bouwen van nieuwe woningen is niet alleen het invullen van een gebied met mooie gebouwen. Er moet ook een ontwerp gemaakt worden voor de inrichting van de openbare ruimte. Er zullen namelijk nieuwe wegen komen, die samen dienen te vloeien met de bestaande wegen. Ook zijn er verschillende veranderingen in de natuur nodig. Op sommige plekken worden er een aantal bomen gekapt maar daarvoor in de plaats wordt er een stukje natuur op een andere locatie aangelegd.

Op het moment zijn verschillende partijen druk bezig op het Providentia terrein. Er worden wegen opengebroken, bomen gekapt en riolering geplaatst. Deze elementen samen zorgen voor een aantal blokkeringen. Maar uiteindelijk komt er een mooi geheel voor terug. Het Providentia terrein is een kloostercomplex dat omringt wordt door een landschappelijke en een natuurlijke structuur door verschillende beboste gebieden en open ruimtes. Om de groenstructuur te behouden is er een groenplan opgezet. Hierin is rekening gehouden met de speciale doelgroep die zich in het dorp gaat vestigen. Bij het realiseren van een bepaald karakter is een hoge sociale veiligheid erg belangrijk. Vanaf 1 januari 2008 is de wet gemeentelijke watertaken van kracht gegaan. Dit houd in dat de voorkeursvolgorde voor het afvoeren van vuil- en hemelwater is veranderd. De afvoer wordt gescheiden aangelegd zodat het vuil- en hemelwater niet meer samen komt in de riolering. Om het hemelwater af te voeren wordt er een wadi aangelegd in het gebied. Een wadi ziet er bij ‘droog weer’ uit als een laagte. Bij regen wordt deze laagte gevuld met water dat langzaam de bodem inzakt. Ze dienen vooral voor het afvoeren van overtollig hemelwater. Ook helpt een wadi mee aan een natuurlijk beeld in het gebied.

De aanleg en de verandering van de bovenstaande elementen zorgen natuurlijk voor verwarring bij de bewoners van Providentia. Maar ook ontstaat er tijdelijk een andere sfeer in de omgeving. Al deze aanpassingen zijn nodig om het uiteindelijke doel van Kempenhaeghe te behalen, de ultieme woondroom uit te laten komen. De woondroom om een prachtig nieuw dorp te creëren op het Providentia terrein waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking samen kunnen wonen en leven.

De woondroom van de bewoners van Providentia

Succes door co-creatie: Het geheim van Great Barrier Reef

17 Okt

GBR

Het was wederom een troosteloze tv-avond met slechts “informatieve” zendingen van negatieve aard of deerniswekkende programma’s welke je hoofd zo lekker leeg maken, *zucht*. Met veel plezier trof ik op mijn harddiskrecorder een nieuwe aflevering van de door NTR uitgezonden documentaire-reeks van de BBC (Nature’s Microworlds), ditmaal over Great Barrier Reef. Eerder al zag ik de aflevering van de Galapagos eilanden waar ik deze blog over schreef.

Great Barrier Reef is voor duikers één van de bekendste duikspots op aarde. Immers het is het grootste op aarde aanwezige koraalrif. Het wordt door sommige het achtste nieuwe wereldwonder genoemd maar eerdere lezers van mijn blog weten wel beter :).
Tweeduizend kilometer lang koraal aan de oostkust van Australië. Zeker opmerkelijk te noemen want dit gebied is niet van nature het meest voedingsrijke water. Toch is hier ’s-werelds grootste koraalrif ontstaan. Hoe? Co-creatie!

Co-creatie tussen koraalpoliepen …. Lees verder op onze nieuwe blogsite

Werkvoorbereider, de nieuwe opdrachtgever bij conceptueel bouwen?

10 Okt

Het afstuderen op de afdeling Engineering bij Huybregts Systeembouw heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd erg veel geleerd heb over conceptueel bouwen, dit in tegenstelling tot de jaren dat ik gestudeerd heb.Daarom leek het mij leuk om eens te kijken wat de mogelijke gevolgen zijn van het gebrek aan kennis bij studenten over conceptueel bouwen.

Na de eerste paar weken is voor mij wel duidelijk geworden dat conceptueel bouwen een belangrijke rol speelt in de huidige bouwwereld. Via de website van Conceptueel Bouwen kan gevonden worden dat het bij conceptueel bouwen draait om: Conceptueel bouwen

– Proactieve marktbenadering;

– Conceptuele oplossingsrichting;

– Projectoverstijgend samenwerkende netwerken.

Bovendien speelt flexibiliteit voor de klant (in tegenstelling tot Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen) ook een belangrijke rol.

Het traditionele bouwproces is dus aangepast waardoor de opdrachtgever meer klant wordt en de organisatie van het bouwbedrijf aangepast moet worden om met ketenpartners, proactief, concepten in de markt te zetten.

Tijdens mijn studie Bouwkunde is er in de eerste jaren geen aandacht gegeven aan conceptueel bouwen. Nu zijn de eerste jaren ook vooral bedoeld om de belangrijkste onderwerpen aan bod te laten komen en helaas behoord conceptueel bouwen daar nog altijd niet toe. Ook nadat ik begonnen ben aan de Master Construction Technology zijn er geen vakken die zich richten op conceptueel bouwen. De vakken UTdie aan bod komen bevinden zich wat dichter bij de traditionele praktijk, zoals Materiaal & Materieel en Tijd & Kosten.

Toch heeft het zeker voor deze studierichting nogal wat gevolgen wanneer conceptueel bouwen de nieuwe standaard wordt. Zoals U kunt lezen op de website van Uitvoeringstechniek gaat het grootste gedeelte van de studenten aan de slag bij het uitvoerende bouwbedrijf. In de meeste gevallen gaat hij of zij werken als werkvoorbereider.

In het traditionele bouwproces wil dit zeggen dat, nadat de aanbesteding en ontwerpfase (engineeringsfase) doorlopen zijn, hij of zij aan de slag kan om een goed uitvoeringsplan op tafel te leggen zodat het gebouw zo efficiënt en goedkoop mogelijk en met de beste kwaliteit gebouwd kan worden.

Bij Conceptueel Bouwen wordt de kennis en ervaring van de werkvoorbereider echter al in een eerder stadium gevraagd. Het zal niet meer alleen nodig zijn om alles uit te werken maar er zal nu vóór de aanbesteding al een plan moeten view_1liggen om een gestandaardiseerd, efficiënt, ontwerp in te kunnen dienen, grotendeels onafhankelijk van de situatie. De werkvoorbereider zal bij een conceptontwikkeling (engineering) zijn input moeten geven omtrent kansen en risico’s, zonder dat het product vastligt. De werkvoorbereider neemt nu dus (deels) de plaats in van de opdrachtgever.

Dus wat gaat dit beteken voor de toekomst? Natuurlijk zal er ook bij conceptueel bouwen in de uitvoerende fase nog werk zijn voor de werkvoorbereider, maar de focus zal steeds meer liggen op de ontwerpfase. Zelf denk ik dat de opgedane kennis tijdens mijn studie nog steeds noodzakelijk is en een goede inkijk geeft in de taken van een werkvoorbereider, maar er zal een gedachteomslag plaats moeten vinden, zodat ook aan de nieuwe taak (engineering) van de werkvoorbereider aandacht gegeven wordt. Mooi dat ik tijdens mijn afstuderen al een voorsprong op heb kunnen bouwen.

Van kantoor naar de keet, zorgterrein Providentia

7 Okt
Bouwkeet Sterksel

Bouwkeet Sterksel

Beginnen op het kantoor of op de bouwplaats zijn twee grote verschillen, althans zo ervaar ik dat. Onderweg naar kantoor denk je aan je werkzaamheden die je die dag wilt gaan verrichten. Een aantal telefoontjes tussendoor met een aantal vragen veranderen je werkschema soms een beetje. Maar op de bouwplaats kunnen er meteen vragen aan je gesteld worden. Hierdoor kan er ook veel sneller antwoord gegeven worden en kan er sneller naar oplossingen worden gekeken. Maar ook kan er makkelijker naar de bouwplaats gekeken worden voor afmetingen en/of mogelijke problemen waar je tegenaan zou kunnen lopen die je vanaf het kantoor natuurlijk niet zou kunnen zien. 

‘Met andere woorden alle antwoorden liggen op de bouwplaats binnen handbereik’.

Bij grotere projecten kiezen de werkvoorbereiders ervoor om in de bouwkeet op de bouwplaats te gaan werken. Werkvoorbereiders kunnen nu rechtstreeks samenwerken met de uitvoerder(s). Dit is ook het geval bij de projecten waar ik aan mee mag helpen. Ik zit nu twee weken in de bouwkeet op het Providentia terrein en mijn eerste indruk van de bouwkeet is dat het gezellig is en erg functioneel. Wij zitten nu met vier man in de bouwkeet in Sterksel. Dat zijn René Gevers (hoofduitvoerder), Cas Janssen (werkvoorbereider), Kadir Ugur (werkvoorbereider) en ik als stagiaire.

Bouwplaats Providentia

Bouwplaats Providentia

Op de bouwplaats is het bedrijf A. Jansen b.v. nog bezig met de grond verbetering. Vanaf eind week 41 zal de bouw gaan starten en zal het een stuk drukker worden op de bouwplaats. Dan is het natuurlijk een komen en gaan van busjes, vrachtwagens en bouwlieden. Zoals ik in mijn vorige blog al aangaf (Mijn ontdekkingsreis door de bouw) mag ik mee helpen met twee verschillende projecten. De bouwkeet waar ik het over heb staat bij het herontwikkelingsproject Providentia. Maar deze is op loopafstand van de VSO School waar Huybregts Relou nu ook aan het bouwen is. Beide bouwprojecten bevinden zich op het zorginstellingterrein van Kempenhaeghe. De leerlingen van de VSO school zitten nu tijdelijk in een noodschool. Deze noodschool bevindt zich tegenover het bouwterrein van het herontwikkelingsproject Providentia.

Bij ieder bouwproject moet er natuurlijk rekening gehouden worden met de omgeving op het gebied van overlast en veiligheid. Maar nu bevindt het bouwterrein zich in het midden van het studie- en leefgebied van cliënten van Kempenhaeghe. Het belangrijkste onderdeel van deze bouw is dat de cliënten zo weinig mogelijk prikkels krijgen door de bouw en nog rustig rond kunnen lopen in het gebied van Providentia. Door prikkels kunnen de cliënten een mogelijke epileptische aanval krijgen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen heeft Huybregts Relou samen met Kempenhaeghe gekeken wat de meeste prikkels veroorzaakt bij de cliënten en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Een van de eerste aandachtspunten was om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen van de bouwprojecten zich konden inleven hoe het voor de cliënten van Kempenhaeghe is om zoveel veranderingen mee te maken. En om uit te leggen hoe iedereen hier het beste mee om kan gaan. Zo werden er een aantal regels opgesteld. Het bouwverkeer rijdt allemaal stapvoets over het terrein en verleend iedereen voorrang. En het bouwterrein mag niet toegankelijk zijn voor bewoners. Dit wordt gedaan door middel van hekken rondom de bouw en de wegen naar de bouw waar het bouwverkeer gebruik van maakt. Dit omdat de cliënten niet altijd in de gaten hebben wat er gaande is op de bouw of waarvoor ze op moeten letten. Ook is muziek op de bouw niet toegestaan. In de bouwkeet hangen deze regels om iedereen eraan te herinneren wat belangrijke aandachtspunten zijn.
De bewoners worden ook geïnformeerd wat er allemaal gebeurd op de bouw. Iedere twee weken krijgen de medewerkers een briefing over de planning en werkzaamheden over de infra-werkzaamheden en de bouwwerkzaamheden rondom de eerste zorgclusters. Deze informatie wordt vervolgens aan de cliënten uitgelegd. Hierdoor weten ze wat de vrachtwagens aan het vervoeren zijn en wat er allemaal gebeurt op de bouwplaats.

Er wordt van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de cliënten niet te veel gestoord worden in hun dagelijks leven en om een mooie nieuwe woonomgeving voor ze te creëren waar ze nog jaren plezier van hebben.